Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Νέες οδηγίες για διέλευση από τα διόδια χωρίς πληρωμήΟ ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ. ΔΕΝ ΜΑΣ ΦΟΒΙΖΟΥΝ ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΕΞΟΡΓΙΖΟΥΝ. ΔΕΝ ΥΠΟΚΥΠΤΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΜΠΟΜΠΟΛΑ.

Μετά και από την δημοσίευση σε ΦΕΚ της (ν)τροπολογίας Ρέππα ισχύουν νέες οδηγίες διέλευσης από τα διόδια ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗ.

Αναλυτικά:
Ζητάμε έκδοση Επί πιστώσει απόδειξης.
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ - ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΜΕ;
Δηλώνουμε στον υπάλληλο ότι «δεν μπορούμε να πληρώσουμε» δίνοντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός μας. Ζητάμε να εκδοθεί απόδειξη με πίστωση και να ανοίξουν την μπάρα.
Αν καθυστερούν προειδοποιούμε ότι:
α) αν δεν ανοίξουν αμέσως την μπάρα καταστρατηγούν το συνταγματικό μας δικαίωμα για ελεύθερη μετακίνηση και διαπράττουν το ποινικό αδίκημα της παράνομης κατακράτησης.
β) αν δεν εκδώσουν την απόδειξη διαπράττουν το φορολογικό αδίκημα της άρνησης εκδόσεως επί πιστώσει φορολογικού στοιχείου.
γ) αν αρνηθούν να ανοίξουν διαπράττουν και το αδίκημα της πρόκλησης για εκτέλεση παράνομης πράξης. Εάν καθυστερεί το άνοιγμα της μπάρας και διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει τροχαία ανοίγουμε την μπάρα με απλή ώθηση προς τα εμπρός και συνεχίζουμε την πορεία μας. Εάν καθυστερεί το άνοιγμα της μπάρας και υπάρχει τροχαία τότε ζητάμε την συνδρομή του αστυνομικού ώστε να κοπεί πιστωτικό και να ανοίξει η μπάρα.
Αν μας ζητηθεί να συμπληρώσουμε έντυπο αδυναμίας πληρωμής πριν από την υπογραφή μας γράφουμε: «Με επιφύλαξη της νομιμότητας καταβολής του τέλους». Σε περίπτωση που ο τροχονόμος δηλώσει αναρμόδιος ή αρνούνται να μας ανοίξουν την μπάρα καλούμε την αστυνομία στο 100 και ζητάμε να συλληφθεί ο ταμίας και ο υπεύθυνος των διοδίων και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη με την αυτόφορη διαδικασία για παράνομη κατακράτηση.

Τι άλλαξε στον ΚΟΚ;
Στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας προστέθηκε η εξής παράγραφος: «Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σήραγγες και γέφυρες που διακρίνονται με ειδικές πινακίδες σήμανσης χωρίς την καταβολή διοδίου τέλους, όταν και όπου προβλέπεται η καταβολή αυτή. Για την καταβολή του διοδίου τέλους είναι υπόχρεοι εις ολόκληρον ο κύριος και ο οδηγός του οχήματος. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν αυτοπροσώπως.»
Μπορεί ο παραχωρησιούχος να βεβαιώσει την τροχαία παράβαση ή να μου επιβάλλει πρόστιμο; Μπορεί ο παραχωρησιούχος να διαβιβάσει στην τροχαία ποιοι δεν πλήρωσαν και να κοπεί κλήση;
Όχι, ο παραχωρησιούχος είναι ιδιωτική εταιρία και δεν μπορεί να βεβαιώσει τροχαία παράβαση ούτε μπορεί να επιβάλει πρόστιμο. Ρητά προβλέπεται από την τελευταία διάταξη του νόμου, ότι πρόστιμο επιβάλει μόνο ο τροχονόμος και μάλιστα όταν διαπιστώσει την παράβαση αυτοπροσώπως.
Ποιά είναι τα αρμόδια αστυνομικά όργανα;
Αρμόδια να βεβαιώσει παραβάσεις του ΚΟΚ είναι η τροχαία.
Μπορεί να με σταματήσει μετά τα διόδια τροχονόμος και να μου ζητήσει απόδειξη ότι πλήρωσα;
Δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να μας υποχρεώνει να κρατάμε τις αποδείξεις. Εξάλλου αν έχουμε περάσει με ΤΕΟ-pass ή με e-pass δεν θα έχουμε απόδειξη. Επίσης η βεβαίωση της παράβασης πρέπει να γίνει «αυτοπροσώπως», δηλαδή να μας δει ο ίδιος ο τροχονόμος να μην πληρώνουμε.
Μπορεί ο τροχονόμος να μου κόψει κλήση στηριζόμενος σε μαρτυρία άλλου ότι δεν πλήρωσα;
Όχι, ο τροχονόμος μπορεί να βεβαιώσει την παράβαση μόνο αν έχει διαπιστώσει ο ίδιος «αυτοπροσώπως» να μην πληρώνουμε.
Μπορεί να βεβαιωθεί η τροχαία παράβαση από τις κάμερες που υπάρχουν στα διόδια;
Όχι, διότι οι κάμερες που ο παραχωρησιούχος έχει τοποθετήσει, είναι παράνομες, έχουν τοποθετηθεί χωρίς άδεια της Αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων και ως εκ τούτου, τα προϊόντα τους αποτελούν παράνομα αποδεικτικά μέσα, που απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια. Επιπλέον η διάταξη λέει ότι ο τροχονόμος το διαπιστώνει «αυτοπροσώπως» και όχι μέσω της χρήσης τεχνικών μέσων.
Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρνηθεί να μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε την οδό;
Όχι, δεν μπορεί να μας απαγορεύσει να χρησιμοποιήσουμε την υποδομή ακόμα κι αν δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε.
Έχω δικαίωμα να χρησιμοποιήσω την οδό χωρίς να πληρώσω εκείνη τη στιγμή;
Ναι, έχουμε το δικαίωμα να πληρώσουμε αργότερα. Συγκεκριμένα ο Ν. 3535 (Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης άρθρο 3ο, παρ.2 ΦΕΚ 41Α 23/2/2007) αναφέρει:
«Ο υπόχρεος δικαιούται να καταβάλει το οφειλόμενο τέλος, χωρίς άλλη επιβάρυνση, εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών από την έκδοση της βεβαιώσεως του Παραχωρησιούχου με τον τρόπο που θα υποδείξει ο τελευταίος.»
Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρνηθεί να μας κόψει επί πιστώσει απόδειξη αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πληρώσουμε;
Όχι, πρέπει να μας κόψει επί πιστώσει απόδειξη. Αν δεν κόψει απόδειξη διαπράττει το φορολογικό αδίκημα της άρνησης έκδοσης επί πιστώσει φορολογικού στοιχείου. Καταγγελία του φορολογικού αδικήματος μπορούμε να κάνουμε στη ΣΔΟΕ καλώντας το 1517.
Δίνουμε τα στοιχεία μας;
Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τα στοιχεία μας. Αν υποχρεωθούμε να τα δώσουμε για να ξεμπερδέψουμε καλό είναι να δώσουμε τα κανονικά μας στοιχεία γιατί σε περίπτωση που η υπόθεσή μας δικαστεί θα είναι εις βάρος μας να έχουμε δώσει ψευδή στοιχεία.
Υπογράφουμε;
Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να υπογράψουμε κανένα έγγραφο. Αν συμπληρώσουμε έντυπο αδυναμίας πληρωμής, υπογράφουμε, πριν όμως από την υπογραφή μας, γράφουμε: «Με επιφύλαξη της νομιμότητας καταβολής του τέλους».
Αν δεν υπάρχει τροχαία μπορώ να σπρώξω την μπάρα όπως και πριν;
Ναι. Σπρώχνουμε την μπάρα όπως και πριν.
Αν είμαι απρόσεκτος και με δει ο τροχονόμος να μην πληρώνω τι μπορεί να μου συμβεί;
Το πρόστιμο είναι 200 ευρώ και είναι στην κρίση του τροχονόμου το αν θα αφαιρέσει τις πινακίδες, την άδεια και το δίπλωμα για 20 ημέρες.
Αν ο τροχονόμος με γράψει ενώ έχω ακολουθήσει τις οδηγίες τι γίνεται;
Με αντίγραφο της επί πιστώσει απόδειξης καταθέτουμε αναφορά στον διοικητή του τμήματος της τροχαίας για κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος, με την ένδειξη «Κοινοποίηση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη» και ζητάμε την ακύρωση της κλήσης και την επιστροφή πινακίδων, άδειας και διπλώματος.
Τι θα συμβεί αν μου στείλουν ειδοποίηση να πληρώσω;
Αν το έγγραφο μας το επιδίδουν με δικαστικό επιμελητή τότε απευθυνόμαστε σε δικηγόρο, αν δεν έχουμε τηλεφωνούμε στα μέλη των επιτροπών αγώνα για να μας συστήσουν κάποιο δικηγόρο μέλος των επιτροπών αγώνα. Αν το έγγραφο μας το στέλνουν με ταχυδρομείο μπορούμε να το στείλουμε για ανακύκλωση.
Που μπορώ να απευθυνθώ για διευκρινήσεις ή για βοήθεια;
Ηλεκτρονικά στο e-mail  epitropes2010@gmail.com ή καλώντας στα τηλέφωνα των μελών του πανελλαδικού συντονιστικού των επιτροπών αγώνα κατοίκων, πολιτών και εργαζομένων ενάντια στα διόδια που είναι αναρτημένα στa site www.oxidiodia.gr και epitropesdiodiastop.blogspot.com 
Τηλέφωνα μελών του πανελλαδικού συντονιστικού των επιτροπών αγώνα κατοίκων, πολιτών και εργαζομένων ενάντια στα διόδια.
Βόρεια Αττική - Διόδια Αφιδνών: Βασίλης Παπαδόπουλος 6944270606, Ιωσήφ Παπαδόπουλος 6977544446, Κωνσταντίνος Δημητριάδης 6947441050, Νικόλας Θωμαδάκης 6937302055
Αθήνα και Στερεά Ελλάδα: Ανδρέας Αγγέλης 6974198362, Χρυσούλα Κλεινοπούλου 6974347800, Δημήτρης Πολυχρονιάδης 6945394406, Λεωνίδας Παπαδόπουλος 6945931478
Καισαριανή - Βύρωνας: Κραουνάκη Μαριάννα 69509247776, Αλεξοπούλου Γιάννα 6938865972, Ρωμανού Αγγελική 6977355401, Λευκαδίτης Δημήτρης 6947827772
Εύβοια- Χαλκίδα: Μάνος Μεγαγιάννης 6973854756, Φάνης Τζανόπουλος 6983642013, Φανή Αφεντάκη 6972218987
Βοιωτία: Σωτήρης Παπαδημητρίου 6976335329, Γιάννης Σταθάς 6945350354, Δημήτρης Λιανός 6948542165
Φθιώτιδα - Διόδια Τραγάνας: Αργύρης Αλεξίου 6936950699, Κώστας Καστρίτσης 6932453993, Σταύρος Κολιοφούτης 6944662705
Φθιώτιδα- Διόδια Μώλου: Γαλάνη Σούλα 6981955440, Αποστόλης Αυλακιώτης 6972508391
Φθιώτιδα- Λαμία: Μάκης Αργυρόπουλος 6985951959, Βασίλης Λιανός 6983745038, Δημήτρης Μπαϊκούσης 6945561614
Δυτική Αθήνα - Ελευσίνα: Τάκης Αλεξόπουλος 6978338418, Λάκης Λάγαρης 6939288742, Χρήστος Παρασκευάς 6977229718
Πελοπόννησος: Μιχάλης Μπαρμπαρέσος 6972292998, Γιώργος Γάτσος 6979787271, Θανάσης Γρηγοράκος 6939210664, Τάκης Κάτσαρης 6972107113, Μαρία Λεκάκου 6941450268
Δυτική Ελλάδα - Πάτρα: Νίκος Τζιρής 6938630696, Ιάσων Σιούτης 6948823752, Ιάσων Μασούρας 6942856206
Τρίκαλα: Κώστας Γαλαζούλας 6973284291
Μαγνησία: Αναστασία Δεληκάρη 6972243500, Βλάσης Κουνές 6974363924, Δημήτρης Καλατζής 6947776270, Φόρης Ζούτος 6944224664
Λάρισα: Γιάννης Χατζηγιάννης 6972004219, Δημήτρης Ανδρεόπουλος 6974631069, Ιωνά Βιβή 6980766601, Bασίλης Παπαϊωάννου 6974247408,
Νάνης Δημήτρης 6946345130
Βόρεια Ελλάδα - Θεσσαλονίκη: Γιώργος Τσιομάλου 6976708281, Θάνος Γεωργιλάς 2310266669, Αναγνώστου Ζωή 6947688809, Μάριος van Voorthuizen 6934426618 - 6976711970
Δυτική Μακεδονία: Βασίλης Γκούμας 6932359738, Μανώλης Θεοδωρίδης 6974997266, Γιώργος Κιμπρικτσής 6978940442, Λίτσα Μυλωνά 6977727541

Δεν υπάρχουν σχόλια: